Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Pinakaki kwdikas

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table border="2" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color: white; height: 240px; width: 300px;">
 <tbody>
<tr>
  <td style="text-align: center;"><b><b>&nbsp;H/M&nbsp;</b> </b><b> </b></td>
  <td style="text-align: center;"><b><b><b><b>Tαμεία</b></b></b> </b></td>
  <td style="text-align: center;"><b><b><b>€</b></b></b></td>
 </tr>
<tr>
  <td style="text-align: center;"><br /></td>
  <td><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">&nbsp;</span></span> <span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><span style="color: black;"><a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/football-tips.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><b>Ποδόσφαιρο</b></span></a> <span style="font-size: x-small;">(Stratos87)</span></span></span></span></td>
  <td><span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">&nbsp;</span></span></span><b><span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">+1968</span></span></span></b></td>
 </tr>
<tr>
   <td style="text-align: center;"><br /></td>
  <td>&nbsp; <span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/basketball-tips.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><b>EU Basket</b></span></a> <span style="font-size: x-small;">(Stratos87)</span></span></span></td>
  <td>&nbsp;<span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">&nbsp;</span></span></span><b><span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">+45</span></span></span></b></td>
 </tr>
<tr>
  <td style="text-align: center;"><br /></td>
  <td><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">&nbsp;</span></span> <span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><span style="color: black;"><a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/nba-tips.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><b>NBA</b></span></a> <span style="font-size: x-small;"></span></span></span></span></td>
  <td><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><span style="color: #38761d;">&nbsp;</span><span style="color: red;"><b>-262</b></span></span></span></td>
 </tr>
<tr>
 <td style="text-align: center;"><b><span style="color: #b45f06;">8/1</span></b></td>
  <td>&nbsp; <span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/tennis-tips.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><b>Giannis_Rib</b></span></a><span style="font-size: x-small;"></span></span></span></td>
  <td>&nbsp;<b><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="color: #38761d; font-family: comic sans ms;">+290</span></span></b></td>
 </tr>
<tr>
  <td style="text-align: center;"><br /></td>
  <td>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/handball-tips.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><b>Oι προτάσεις της παρέας</b></span></a> </span></span></td>
  <td>&nbsp;<b><span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">+486</span></span></span></b></td></tr>
<tr>
  <td style="text-align: center;"><b><span style="color: #b45f06;">7/1</span></b></td>
  <td>&nbsp; <a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/blog-page_25.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><b>BetManiac</b></span></span></span></a><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"></span></span></td>
  <td>&nbsp;<b><span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">+68</span></span></span></b></td></tr>
<tr>
  <td style="text-align: center;"><br /></td>
  <td>&nbsp; <a href="http://prognwstika-stoixhma.blogspot.gr/p/blog-page_1933.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"><b>Συστήματα</b></span></span></span></a><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;"></span></span></td>
  <td>&nbsp;<b><span style="color: #38761d;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><span style="font-family: comic sans ms;">+220</span></span></span></b></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου